پیام های اسمانی شهرستان زابل
مطالب اموزنده وتدریس فعال
قالب وبلاگ
[ دوشنبه چهاردهم مهر 1393 ] [ 20:18 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید .

 

رنگ ها در عربی

 

[ چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 ] [ 21:52 ] [ محمد پور گلوی ] [ ]

بسم الله الرحمن الرحیم                               تاریخ :  93/9/16

نقد و بررسی ورودیه درس دهم ( دو سرمایه گرانبها ) از فصل پنجم   ( اخلاق ) کتاب پیام های آسمانی هشتم

یکی از برنامه ها و اهداف اصلی تألیف کتب درسی جدید شناخت و فهم دانش آموزان از موضوعاتی است که در این کتاب ها در قالب دروس گنجانده می شود و به صورت ملموس و کاربردی دانش آموزان در زندگی روزمره با آنها سر و کار دارند و این امر تا حدود زیادی از سوی دبیران ، خانواده ها و خصوصاً دانش آموزان مورد استقبال قرار گرفته است.                                                                          مطالب انتخابی درسها ، شیوه های تدریس ، موضوعات درسی ، نحوه ی طرح پرسش ها ، فعالیت ها و آزمون ها و ... همه در راستای این هدف قرار گرفته اند .                                                                  در درس دهم (دو سرمایه گرانبها) :                                                                                                     در مورد دو سرمایه مهم  انسان ،نعمت عمر و نعمت اندیشیدن ، که دو موضوع اساسی زندگی هستند،سخن به میان آمده است.در ورودیه درس ، مولف قصد دارد تا گذر زمان را با شمارش اعداد به دانش آموزان یادآوری کند .این موضوع یعنی گذشت ثانیه ها که مساوی با گذر عمر است ،برای دانش آموزان ما قابل درک و فهم است.                                                                                                      در ادامه آموزش با استفاده از مثال حرکت ابرها  و گذر سریع آنها و تأثیر آن بر آموزش امری منطقی و قابل قبول است و جای هیچ شک و تردیدی را برای دانش آموزان باقی نمی گذارد .      اما بحث اصلی از ادامه ی مطلب و ورودیه انجام بازی فوتبال ، برای تفهیم موضوع گذشت زمان و از دست دادن فرصت ها آغاز می گردد.

1ـ تیم اول : درمسابقات ورزشی تأثیر گذشت زمان ، از دست دادن فرصت ها ، تمرین ، برنامه ریزی ، بازیکنان ، نظم و هماهنگی و تلاش و کوشش بر هیچ کسی پوشیده نیست . و جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که تیمی که دارای برنامه باشد ، در طولانی مدت نتیجه خواهد گرفت. اما در این ورودیه از یک بازی صحبت شده است . و ممکن است بر اثر اتفاقی آن تیم (تیم اول) نتیجه ای نگیرد. گذشت زمان یا همان وقت بازی و از دست دادن فرصت هادر این مثال برای دانش آموز قابل فهم است ، اما چون آن را با دانسته های خودش در مورد بازی فوتبال تجزیه و تحلیل می کند  ، مشکلاتی در تفهیم آن بوجود می آید . ممکن است این فرصت از دست رفته برای این تیم(تیم اول) باشد .بازی فوتبال یک کار گروهی است،و درانجام آن مشکلاتی پیش        می آید ، از قبیل اینکه عده ای نمی توانند وظایف تعیین شده براساس برنامه را، اجرا کنند .    

2ـ تیم دوم : تیمی که بدون برنامه به انجام مسابقه در برابر تیم با برنامه قرار گرفته ، ممکن است بر اثر یک اتفاق در بازی نتیجه را به سود خود رقم بزند و نیازی هم نباشد که :

الف) از زمان  ازدست رفته ناراحت باشند.   ب) از نتیجه بدست آمده ناراضی باشند .                  ج) دور داور جمع شوند و از او تقاضا وقت اضافه کنند.   د) و برای فرصت های از دست رفته افسوس بخورند.

هر چند ممکن است این اتفاق فقط یک بار برای این تیم (تیم دوم ) اتفاق افتاده باشد اما آنها نه زمانی را هدر داده اند و نه از بازی خودشان ناراحت هستند . برعکس ممکن است این آه و افسوس برای تیم با برنامه و هدفداراتفاق بیافتد .                                                         دانش آموزی که تمام نکات فوتبالی را می داند و برنامه های ورزشی در رابطه با این موضوع را کاملاً دنبال می کند ، تصور اینکه بطور مثال ، تیمی پس از اتمام صوت پایان بازی برای برگشت زمان یا اضافه کردن وقت بخاطر جبران فرصت از دست رفته اطراف داور بازی جمع شوند ، فرضی محال است .بنابراین پذیرش این ورودیه از سوی دانش آموزانی که با مسائل این ورزش و اتفاقات آن کاملاً آشنا هستند ، شبهاتی را ایجاد می کند . 

نویسنده : محمد پورگلوی دبیر دینی و عربی دبیرستان شهدای بانک ملی (دوره اول) زابل

[ چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 ] [ 21:49 ] [ محمد پور گلوی ] [ ]
[ چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 ] [ 21:18 ] [ محمد پور گلوی ] [ ]
برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید . 

سوالات درس اول تا هشتم پیام های اسمانی سال هشتم 

 

[ چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 ] [ 21:10 ] [ محمد پور گلوی ] [ ]
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید .

امتحان عربی هشتم 

 

[ یکشنبه شانزدهم آذر 1393 ] [ 21:57 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
[ سه شنبه یازدهم آذر 1393 ] [ 22:0 ] [ محمد پور گلوی ] [ ]
در ادامه مطلب


برچسب‌ها: مشخصات مدیر وبلاگ
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 ] [ 23:41 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

با سمه تعا لی

در راستای برنامه ارسا لی وزارتی و متعا قب آن تدوین برنامه عملیاتی پایگاه کشوری قرآن و معارف اسلامی مستقر در استان گیلان ، یکی از مؤ لّفه های برنامه عملیاتی ، ( طراحی – تدوین – تولید ) بسته های آموزشی درزمینه درس پژوهی

بوده لذا به منظور وصول به این هدف ، از تمامی دبیران محترم قرآن وپیا م های آسمان سراسراستان دعوت بعمل می آید تا براساس برنامه ریزی انجام شده از سوی پایگاه وانتخاب درس پیام های آسمان هشتم فصل پنجم (اخلاق) درس نشان ارزشمندی برای این استان نسبت به تأ لیف جدید با موضوعیت همان درس اقدا م نمایند .

نکات قابل توجه :

1-متون تأ لیفی به منظور دانش افزایی و ارتقاء علمی دبیران قرآ ن ومعارف اسلامی سراسر کشور می باشد .

2-متون تأ لیفی ، آیات ، روایات ، شواهد ، مصا دیق ، دا ستان ، اشعار و................... استفا ده شده ، غیر از همان درس با شد.

3- متون تأ لیفی با مستندات در قا لب wordتا پایان آذرماه 93 ارسال گردد .

4- متون برگزیده جهت استفاده بهینه دبیران قرآ ن ومعارف اسلامی سراسر کشور با ذکر نام مؤ لف یا مؤ لفین واستا ن درکتاب الترونیکی پایگاه درج می گردد .

5- به آثار برتر و منا سب ، علاوه بر امتیاز دهی درفرم ارزیا بی ، تقدیر نامه نیز اهدا  می گردد .

 

گروه دینی و قرآن  استان سیستان وبلوچستان

 

[ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 ] [ 23:33 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

با سمه تعالی                                                 

  برنامه عملیاتی گروه دینی و عربی قرآن  شهرستان زابل  در سال تحصیلی 94 - 93

جهت توانمندسازی معلّمان، ایجاد زمینه بکارگیری فناوری آموزشی در کلاس‌های درس، اهتمام به منظور اجرای مطلوب رویکرد ها و روش های  تدریس کتب جدید التأ لیف ، نظارت و راهنمایی معلّمین ، استفاده از تجربه های تدریس همکاران وایجاد زمینۀ مشارکت بیشتر درارائه فعالیّت های آموزشی ، فعالیتهایی به شرح ذیل در سال تحصیلی 94-93  پیش‌بینی شده است.

1-  تحلیل و بررسی  محتوای آموزشی کتب  قرآن و پیام های آسمان  و عربی هشتم  به صورت دوره های ضمن خدمت  تا آخر مهرماه .

2-   برگزاری کارگاه  آموزشی جهت توانمندسازی معلّمان در زمینۀ طرّاحی آ موزشی وارائه

ورودیه ی جدید  برای درس پیام های آسمان هشتم  غیر از ورودیه های کتاب .

3-  باز دید و حضور در  کلاس های درس با رویکرد  نظارتی  جهت اطمینان ازاجرای  فرایند های  تدریس  در هر ماه حداقل از چهار مدرسه .

4-   طراحی وارائه به موقع جداول بودجه بندی تدریس سالانه کتب قرآن و دینی و عربی پایه هفتم و هشتم  به مدارس.

5-  فعالیت های بومی  برای درسهای قرآن و پیام آسمان و عربی ( تهیه پاورپوینت، محتوای الکترونیکی و آموزشی ، طراحی سوالات عملکردی )

6-  بروز رسانی وبلاگ آموزشی  گروه دینی و عربی  زابل ، با مشارکت  همکاران در زمینه قرآن و دینی و عربی  .

7- تشکیل یک گردهمایی درهرماه به صورت کارگاه آموزشی  با حضور سرگروه  ، جهت  نقد و بررسی  محتوای آموزشی و روش های تدریس همکاران .

8- برگزاری مسابقه جهت  طراحی سوالات عملکردی و فعالیت های خاص همکاران.

9- پاسخ به سوالات  درسی همکا ران   ( از طریق  فضای مجازی وبلاگ:  http://payameasemaniyezabol.blogfa.com

 و ایمیل:   pahlavanisa@gmail.com)

10-   پاسخ به  بخشنامه ها و ارسال  فعالیّت ها و طرح های همکاران  به گروه های استان  .                                        عیسی پهلوان سرگروه  دینی و عربی  زابل

[ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 ] [ 23:30 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

[ سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 ] [ 21:42 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

 

معجزات حضرت محمد (ص)

1.همه ی موجودات بخاطر حضرت محمد (ص)آفریده شده اند.  

2.محمد (ص)از نور خدا به وجود آمده است.  

3.سقوط ستارگان به منزل آمنه در شب تولد محمد(ص).  

4.آمدن زنان نورانی به نزد آمنه در شب تولد محمد (ص).  

5.با تولد محمد (ص)ابری دور او پیچید و سه فرشته او را شستشو دادند.  

6.پس از هفت بار شستن مهر نبوت به پشت دوش وی زدند.  

7.خاموش شدن آتشکده ی آذرگشسب با تولد محمد (ص).  

8.شکافته شدن تاق کسری انوشیروان با ولادت محمد(ص).  

9.خشک شدن بحر ساوه با میلاد محمد (ص).

10.آواز خواندن و شادی کردن جنیان با تولد محمد(ص).

11.خبر دادن کاهنان به قوم خودشان به نسخ دینشان. 

12.سرنگون شدن بتهای زمین با تولد محمد (ص).

13.روشن شدن حجاز در شب تولد محمد (ص).

14.خبر دادن یک عرب بیابانی به نورافشانی آسمان مکه در شب تولد محمد(ص).

15.ایمان آوردن (تبع)پادشاه یمن به محمد 740سال قبل از تولد او.

16.شکست ابرهه به خاطر تولد محمد (ص). 

17.آمدن بارانهای رحمت به صحرای (هوازن)به خاطر رفتن محمد(ص)شیر خواره به آنجا.

18.گم شدن محمد (ص)چهار ساله از حلیمه و پیدا کردن او در کنار کعبه با صدایی غیبی.

19.ایمان آوردن جنیان به محمد (ص)در راه بازگشت از طایف.

20.نور محمد(ص)مانند نور قرص آسمان بود .

21.در دوران کودکی محمد (ص)ابری بالای سرش به او سایه می داد.

22.امی بودن و حکیم بودن یکی از معجزات محمد (ص)است. 

23.زن ابولهب محمد(ص)را در کنارش که قرآن می خواند نمی بیند و صدایش را هم نمی شنود.

24.سخن گفتن و شهادت دادن سنگریزه در دست ابوجهل به فرمان محمد(ص).

25.امت محمد (ص)مسخ نشده و نمی شود.

26.قرآن بزرگترین و جاودانه ترین معجزه ی محمد (ص) است.

27.دست ابوجهل با سنگی که می خواست به محمد (ص)بزند در هوا خشک شد.

28.پیدا شدن نور درخشان در میان دو چشم شاعر عرب به دعای محمد(ص).

29.نسوختن سفره ی غذا در تنور داغ چون محمد(ص) در آن غذا خورده بود.

30.شق القمر .

31.معراج جسمی و روحی محمد (ص).

32.گفتگوی مار وشیطان در داخل کعبه پر از بت درباره ی محمد (ص).

33.تنیدن تار عنکبوت بر در غار ثور.

34.تخم گذاشتن دو کبوتر بر در غار ثور .

35.باز شدن دیوار غار ثور از پشت برای رفتن محمد(ص)و ابوبکر صدیق.

36.پستان گوسفند بی شیر با آمدن محمد(ص) پر از شیر شد.

37.گواهی دادن بچه ی شیر خواره دو ماهه بر صدق محمد(ص).

 

38.در شب تولد محمد(ص)نوری از سوی او به آسمان بلند شد. 

39.محمد (ص)ختنه شده و ناف بریده به دنیا آمد.

40.با رفتن محمد(ص)به مدینه 70نوع خرما در آن به وجود آمد.

41.در جنگ بدر سال دوم هجری 3000فرشته به تدریج به کمک محمد (ص)آمد.

42.پر آب شدن مشک خالی غلام سیاه و سفید پوست شدن آن غلام.

43.خیس نشدن لباس و بدن مبارک محمد(ص)در روز بارانی.

44.خبر دادن محمد(ص)به خروج خوارج در مقابل علی (ع)وخروج آنان از دین اسلام.

45.زنده کردن دو پسر خردسال جابر بن عبدا...انصاری توسط محمد (ص).

46.پر آب شدن چشمه ی تبوک به وجودمحمد(ص).

47.کشته شدن خسروپرویز به دست پسرش شیرویه.

48.پر آب شدن چاه خشک (حدیبیه)به وجود محمد(ص).

49.خبر دادن محمد (ص) به کشته شدن علی (ع)به دست ابن ملجم.

50.نالیدن ستون (حنانه)نزد محمد(ص). 

51.محمد(ص)هنگام لرزیدن کوه احد پایش را به آن کوبید وآن را از لرزه ایستاند.

52.سجده بردن درختان نزد محمد(ص).

53.شکایت شتر از صاحبش نزد محمد(ص).

54.سیر شدن تعدادزیادی از صحابه از یک کاسه شیر به برکت محمد(ص).

55.زیستن 300نفر از یک مشک خرما در ظرف چند ماه.

56.سیر شدن 1000نفر ازیک من جو ویک بزغاله ی کوچک.

57.کاروان بزرگی را از یک مشک آب سیراب کرد.

58.شهادت دادن سوسمار بر صدق محمد (ص). 

59.جاری شدن آب از انگشتان مبارک محمد(ص).

 

[ جمعه بیست و سوم آبان 1393 ] [ 22:10 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

معجزات نه گانه حضرت موسی علیه السلام

خداوند متعال مي‌فرمايد: "وَ لَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَي‌َ تِسْع‌َ ءَايَـَت‌ِ بَيِّنَـَات‌ٍ فاَسْئل‌ْ بَنِي‌َّ إِسْرَ َّئِيل‌َ إِذْ جَآءَهُم‌ْ ...;

(اسرأ، 101)

ما به موسي نه معجزه روشن داديم‌، از بني‌اسرائيل سؤال كن آن زمان كه اين معجزات به كمك آن‌ها آمد".

برخي از آيات مربوط به معجزات حضرت موسي‌عبارتند از:

1. انداختن عصا و تبديل شدن آن به اژدها (مار بزرگ‌) و خنثي شدن سحر ساحران دربار فرعون‌;

(طه‌، 20، 58)

2. سفيدي و درخشندگي در بين انگشتان آن حضرت‌; (طه‌، 22 و 23 ; شعرأ، 30)

3. غرق شدن فرعونيان در رود نيل و نجات پيروان آن حضرت‌;

(بقره‌، 50 ; اعراف‌، 134 ; طه‌، 77 ; دخان‌، 24 ; زخرف‌، 55)

4. زدن عصا بر تخته سنگ و جوشيدن چشمه‌هاي آب از آن به اذن خداوند متعال‌; (بقره‌، 60 و 160)

5. ارسال طوفان‌، ملخ‌، شپش‌، قورباغه‌ها و تبديل آب‌ها به خون در ميان قوم حضرت موسي‌; (اعراف‌، 133)

6. سايه انداختن ابر بر سر بني‌اسرائيل‌; (اعراف‌، 160)

7. قرار گرفتن كوه طور در بالاي سر بني‌اسرائيل‌; (اعراف‌، 171)

8. زنده شدن ماهي حضرت موسي و يوشع‌و حركت در دريا; (كهف‌، 61)

9. نزول من و سلوي از طرف خداوند بر قوم بني‌اسرائيل‌; (طه‌، 80)

با توجه به آيه اسرأ،101معجزات آشكار نه عدد است كه 5 تاي آن‌ها در آيه 133 اعراف آمده و عبارتند از:

ملخ‌، طوفان‌، شپش‌، قورباغه و خون‌، دوتاي ديگر عبارتند از يد بيضأ و عصا كه آياتش گذشت‌، دوتاي ديگر از ميان معجزاتي كه گذشته بوده‌; لكن در تعبير روايات اختلاف نظر وجود دارد و نمي‌توان آن‌ها را معياري براي قضاوت قرار داد.

(ر.ك‌: تفسير نمونه‌، آيت‌الله مكارم شيرازي و ديگران‌، ج 12، ص 211، دارالكتب الاسلامية‌.)

 

[ جمعه بیست و سوم آبان 1393 ] [ 22:1 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

                             باسمه تعالی                                    تاریخ: 93/8/4

       گزارش برگزاری جلسه ی دینی ،عربی و قرآن

 

 عصروز یکشنبه مورخه ی93/8/4 اولین  جلسه ی  گروه آموزشی قرآن ،دینی و عربی در دبیرستان هفده شهریور به صورت کارگاه آموزشی  با حضور همکاران این گروه برگزار شد.که‌ در این جلسه ابتدا در زمینه ی روش های  تدریس عربی پا یه  هشتم  توسط سرگروه  مطالبی  بیان شد. بعد شیوه های تدریس فعل مضارع مورد بحث قرار گرفت . و به سوالات همکاران  در این زمینه پاسخ داده شد. آقای علی مرادقلی روش  تدریس فعل مضارع خود برای همکاران بیان کرد وهمچنین در این جلسه  سرکار خانم غنی فروزان مدرس پیام های آسمان هشتم،  بیاناتی در مورد ورودیه های درس پیام آسمان  ارائه دادند و از همکاران خواسته شد که یک  ورودیه غیر از ورودیه کتاب  پیام آسمان هشتم  طراحی کنند. در این جلسه مقرر شد که همکارانی که در یک مدرسه تدریس دارند   یک طرح درس خود آموز  از عربی هشتم تهیه نمایند.

برای جلسه ی بعدی که در4/9/93 برگزار می شود  فعالیت های همکا ران  در مورد طرح درس خود آموزشی  و ورودیه های پیام آسمان هشتم و روش تدریس  قرائت قرآن بررسی می شود.

 

                    

                                             عیسی پهلوان                  

سرگروه دینی و عربی زابل                                                                

 

[ دوشنبه نوزدهم آبان 1393 ] [ 23:23 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید .

امتحان عربی هشتم درس دوم

 

[ یکشنبه هجدهم آبان 1393 ] [ 15:49 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
[ جمعه شانزدهم آبان 1393 ] [ 21:31 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
برای دانلود بر روی هر یک کلیک کنید .

سوالات متن از درس اول پیام های اسمان پایه هشتم

سوالات متن از درس دوم پیام های اسمان پایه هشتم

سوالات متن از درس سوم پیام های اسمان پایه هشتم

 

گرداوری : محمد پور گلوی دبیر دبیرستان شهدای بانک ملی زابل 

[ دوشنبه دوازدهم آبان 1393 ] [ 15:3 ] [ محمد پور گلوی ] [ ]
برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید .

 

مطالبی در مورد آموزش سوره های درس قرآن پایه ی هفتم  

 

 

 

[ دوشنبه دوازدهم آبان 1393 ] [ 14:52 ] [ محمد پور گلوی ] [ ]

به نام خدا

                                                                                                         دردرس دوم پیام های آسمان هفتم استعانت ازخداوند ،                                                                                                              در سال تحصیلی 93 ـ 92 در قسمت سوالات خودت را امتحان کن ، با توجه بهآیه 125 سوره آل عمران

« بَلی إِن تَصْبرُواْ وَ تَتَّقُواْ وَ یأْتُوکم مِن فَوْرِهِمْ هاذَا یمْدِدْکمْ رَبُّکم بخَمْسَةِ ءَالافٍ مِنَ الْمَلَئکةِ مُسَوِمِینَ »«125  »

 آری، اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید، و با همین جوش [و خروش] بر شما بتازند، [همانگاه] پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار یاری خواهد کرد.

 پرسشی به شرح زیر مطرح شده بود : « خداوند در جنگ بَدر ، مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد ؟  »

ودر کتاب جدید التالیف این پرسش به شکل زیر دوباره اصلاح گردیده که  ، خداوند در جنگ اُحد، مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد ؟

در زیر مطالبی را برای روشن شدن جواب از برخی علما و منابع،مطرح خواهم کرد امید که مورد استفاده قرار گیرد .

آیه 9 سوره انفال

 « إِذْ تَسْتَغيثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجابَ لَکُمْ أَنِّي مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِکَةِ مُرْدِفينَ» « 9 »{به یاد آورید } زمانی را که پروردگار خود را به فریاد می طلبیدید ، پس دعای شما را اجابت کرد که: «من شما را با هزار فرشته پیاپی ، یاری خواهم کرد.»

آیه 124 سوره آل عمران

« إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ »

آنگاه كه به مؤمنان می ‏گفتى آيا شما را بس نيست كه پروردگارتان شما را با سه هزار فرشته فرودآمده يارى كند .« 24 »

 جنگ بدر

آیا آمار تعداد فرشته ها در جنگ بدر در سوره انفال که هزار نفر بیان می کند با سوره آل عمران که سه هزار نفر ذکر شده با هم متناقض نیست؟

پرسش:

در آیه نهم سوره انفال می خوانیم که جنگ جویان بدر با ارسال هزار فرشته از جانب خداوند مورد پشتیبانی قرار گرفته اند، اما در آیه 124 سوره آل عمران، تعداد آن فرشتگان، سه هزار نفر اعلام شده است! آیا این آمارها متناقض نیست؟

 پاسخ اجمالی:

در آیه 9 سوره مبارکه انفال به بشارت خداوند برای فرستاده شدن هزار فرشته برای کمک به مسلمانان در جنگ بدر اشاره شده است، ولی در آیه 124 سوره آل عمران به وعده پیامبر مبنی بر این که اگر نیاز باشد خداوند سه هزار فرشته برای یاری فرو می فرستد که با حالت استفهام بیان شد، نه این که گفته باشد قطعا سه هزارفرشته فرود می آیند. با همه این موارد، به تصریح قرآن، پیروزی در جنگ بدر نه تنها به دلیل کمک فرشتگان، بلکه تنها به دلیل یاری خداوند بیان شده و تقوای الهی نیز به عنوان شرط چنین امدادهایی ذکر گردید.

 پاسخ تفصیلی:

بدر: نام سرزمینی است میان مکه و مدینه که در آن جا جنگی بین مسلمانان به فرماندهی حضرت رسول (ص) و مشرکان، در صدر اسلام در گرفت؛ از این رو آن جنگ را بدر نامیدند.1

مفهوم نقیض و متناقض:مشهور گفته اند نقیض هر چیزی رفع و برداشتن آن است؛ مثل انسان و لا انسان2و در آن هشت چیز را شرط دانستند3 بنابر تعریفی که از تناقض شد بین دو آیه شریفه مورد اشاره هیچ گونه تناقضی وجود ندارند.

توضیح آیات:خداوند در آیه نهم سوره انفال می فرماید: « (به خاطر بیاورید) زمانى را (که از شدت ناراحتى در میدان بدر) از پروردگارتان کمک می ‏خواستید و او خواسته شما را پذیرفت (و گفت): من شما را با یک هزار از فرشتگان، که پشت سر هم فرود می آیند، یارى می ‏کنم. و در آیه 124 سوره آل عمران می فرماید: « در آن هنگام که تو به مؤمنان می ‏گفتى: آیا کافى نیست که پروردگارتان، شما را به سه هزار نفر از فرشتگان، که از آسمان فرود می ‏آیند، یارى کند؟! »

آنچه از آیه نهم سوره مبارکه انفال فهمیده می شود اشاره به این است: وقتی مسلمانان در میدان جنگ بدر از شدت ناراحتی و نگرانی شکست توسط دشمن، دست دعا و تمنا بالا بردند و از خدا یاری و کمک خواستند، خدای تعالی دعایشان را مستجاب ساخت و به آنان بشارت فرو فرستادن هزار فرشته برای یاریشان داد: به خاطر بیاورید زمانی را که از شدت ناراحتی در میدان بدر از پروردگارتان کمک خواستید و او خواسته شما را پذیرفت و گفت من شما را با یک هزار از فرشتگان که پشت سرهم فرود می آیند یاری می کنم،4این بشارت و استجابت و جواب مثبت به استغاثه و دعای مسلمانان باعث تجدید قوای روانی و تقویت روحیه سپاهیان مسلمان درآن میدان شد و نتیجه جنگ به سود مسلمانان رقم خورد.

در ادامه سوره هر چند بشارت فرو فرستاده شدن فرشتگان باعث شادی و اطمینان در دل مسلمانان شد، اما عامل پیروزی مسلمانان بر سپاه مشرکان؛ خداوند حکیم دانسته شد.5لذا همان طور که واضح است از ظاهر آیه فهمیده می شود که تعداد افراد فرشتگانی که خداوند بشارت و و عده فرستاده شدنشان را برای یاری به مسلمانان در جنگ بدر داده هزار نفر بوده است.

اما آن جا که در آیه شریفه 124 سوره آل عمران عدد سه هزار نفر آمده است، این نیست که بخواهد آماری دیگر و متفاوت از آنچه در آیه نهم سوره مبارکه انفال آمده، ارائه دهد، حتی اساساً در صدد بیان تعداد فرشتگان فرو فرستاده شده و یا بشارت داده شده نیست.

از آهنگ و لحن بیان آیه معلوم است که در صدد بیان حکم تعداد نیست، بلکه خداوند در آیه شریفه اشاره شده به سخن حضرت رسول (ص) در آن روز دارد که مسلمانان در جنگ بدر نگران شکست خوردن از دشمن بودند او می خواست به مسلمانان بقبولاند که یاری و پشتیبانی خدای برای رسیدن به پیروزی حتمی است و این مهم محقق خواهد شد؛ برای همین به آنان وعده داده که حتی اگر لازم باشد خداوند با سه هزار فرشته به یاریتان می شتابد6و این به این معنا نیست که خداوندسه هزار فرشته برای یاری و به دست آمدن پیروزی فرو فرستاده باشد. این فقط وعده پیامبر برای تقویت قوای روانی بود که به حالت استفهام خطاب به مسلمانان بیان شد (آیا کافی نیست که پروردگار تان شما را به سه هزار از فرشتگان که از آسمان فرود می آیند یاری کند؟ ) 7

لذا در هیچ یک از دو آیه به طور قطع و یقین بیان نشد که چه تعداد فرشتگان برای یاری مسلمانان در جنگ بدر فرود آمدند تادر دو آیه تناقضی پیش آمده باشد؟

علامه طباطبائی، با نگاهی دیگر در این باره بیان می دارد: اما نزول سه هزار ملک در روز بدر منافاتى با آیه سوره انفال ندارد، که مى‏گوید: "فَاسْتَجابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِکَةِ مُرْدِفِینَ". براى این که کلمه" مردفین" به معناى پشت سر هم است، و آیه را چنین معنا مى‏دهد که با چند هزار ملک که هر هزارش دنبال هزارى دیگر باشد مدد خواهم کرد، که توضیح این معنا در تفسیر سوره انفال آمده است.8

آنچه از ظاهر آیه فهمیده می شود این است که خداوند آیه 9 سوره انفال فقط بشارت فرود هزار فرشته را دادند و پیامبر هم برای تقویت روحیه مسلمانان آن طور که در آیه 124 سوره آل عمران آمده؛ بیان داشتند که اگر سه هزار فرشته به یاریتان بیایند کافی نیست؟ و البته شرط یاری خداوند برای پیروزی تقوا پیشه کردن بیان شد .


1مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 3، ص79، چاپ یازدهم، دار الکتاب الاسلامیة، تهران، 1368، ابو عبدالله، محمد ابن احمد،احسن التقاسیم، ترجمه علی نقی منزوی، ج 1، ص 119، چاپ اول، شرکت مولفان ومترجمان.2غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة، ج 1، ص 406.3موضوع، محمول، مکان، زمان، قوه، فعل، اضافه و جزء و کل.4   انفال، 9.5انفال،10.6تفسیر نمونه، ج 7، ص126.7 عمران،124.8ترجمه المیزان، ج ‏4، ص 11.

« إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَ لَن یکفِیکمْ أَن یمِدَّکمْ رَبُّکم بِثَلاثَةِ ءَالافٍ مِنَ الْمَلَئکةِ مُنزَلِینَ » )آل عمران 124)

 آنگاه که به مؤمنان می گفتی: آیا شما را بس نیست که پروردگارتان، شما را با سه هزار فرشته فرود آمده، یاری کند؟

 در اینکه محتوای این آیه یعنی وعده امداد غیبی با فرشتگان در باره کدام جنگ است، اختلاف است. بیشتر بر آن اند که درباره جنگ بدر است. از این رو، . تفسیر الکبیر، ج 8، ص 209 - 212؛ تفسیر مجمع البیان، ج 1 - 2، ص 828.عامل در ظرف « إذ »، آیه قبل یعنی « اذ نصرکم الله ببدر. ..» است. برخی نیز می گویند این وعده مربوط به جنگ احد است. از این رو، این آیه بدل از آیه « إذ غدوت من اهلک. ..» است.تفسیر الکبیر، ج 8، ص 209 - 211.

آیا فرشتگان جنگیدند؟
در میان مفسران در این زمینه گفتگوى بسیار شده است، بعضى معتقدند که فرشتگان رسما وارد صحنه نبرد شدند و با سلاحهاى مخصوص به خود به لشکر دشمن حمله کردند و عده اى از آنها را به خاک افکندند، پاره اى از روایات را نیز در این زمینه نقل کرده اند. ولى قرائنى در دست است که نشان مى دهد نظر گروه دوم که مى گویند: فرشتگان تنها براى دلگرمى و تقویت روحیه مؤمنان نازل شدند، به واقع نزدیکتر است. زیرا: اولا: در آیه فرمود که اینها تمام براى اطمینان قلب شما بوده است که با احساس این پشت گرمى بهتر مبارزه کنید، نه اینکه آنها اقدام به جنگ کرده باشند. ثانیا: اگر بنا شود فرشتگان، شجاعانه سربازان دشمن را به خاک افکنده باشند چه فضیلتى براى مجاهدین بدر باقى خواهد ماند که اینهمه در روایات از آنها سخن به میان آمده است. ثالثا: تعداد مقتولین بدر 70 نفر بودند که قسمت مهمى از آنها با شمشیر امام علی علیه السلام به خاک افتادند و قسمت دیگرى به دست جنگجویان اسلام که غالبا قاتلین آنها در تاریخ به نام ذکر شده اند. بنابر این چه باقى مى ماند براى فرشتگان و چه کسى را آنها به خاک انداختند.

جنگ احد

آیه 125 سوره آل عمران

بَلی إِن تَصْبرُواْ وَ تَتَّقُواْ وَ یأْتُوکم مِن فَوْرِهِمْ هاذَا یمْدِدْکمْ رَبُّکم بخَمْسَةِ ءَالافٍ مِنَ الْمَلَئکةِ مُسَوِمِینَ «125  »

 آری، اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید، و با همین جوش [و خروش] بر شما بتازند، [همانگاه] پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار یاری خواهد کرد.

 به اعتقاد برخی از مفسران این آیه در باره جنگ « حمراءالاسد»  است. مشرکان در راه بازگشت از جنگ احد، از اینکه بر مدینه یورش نیاوردند و بازگشتند، پشیمان شدند. خداوند متعال به پیامبر وحی کرد که یارانش را برای تعقیب آنان آماده کند و به آنان فرمود: اگر شما در جنگ احد مجروح شدید، آنان نیز مجروح شدند. اگر بر جهاد پایداری کنید و دوباره با کفار بجنگید، خداوند شما را با پنج هزار فرشته نشاندار یاری خواهد کرد. این وعده، مسلمانان را برای تعقیب مشرکان برانگیخت. چون این خبر به مشرکان رسید، هراسناک شدند و به سرعت به مکه بازگشتند. برخی مفسران نیز بر این باورند که این آیه در باره جنگ بدر . تفسیر مجمع البیان، ج 1 - 2، ص 828 - 829.است و هیچ دلالتی بر سخن کسانی که گفته اند این آیه وعده ای است به امداد مسلمانان به وسیله فرشتگان در جنگ های بعد از بدر مانند احد و حنین، ندارد.

 . تفسیر المیزان، ج 4، ص 8.

 

[ دوشنبه دوازدهم آبان 1393 ] [ 14:46 ] [ محمد پور گلوی ] [ ]

[ پنجشنبه هشتم آبان 1393 ] [ 17:24 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

اينجانب عیسی پهلوان سرگروه ديني ،عربي و قرآن شهرستان زابل و مدرس دوره هاي ضمن خدمت ديني ،هدف ازایجاد این وبلاگ تعامل باهمکاران محترم درتدریس درس عربی و قران و دینی و ارائه ی روش های نوین تدریس با بهره مندی از تجربه های گرانقدر همکاران است . امید است با ارائه ی نظریات و پیشنهادات مفیدتان بنده را یاری فرمایید .
لینک های مفید
امکانات وب